Universum styrs av energilagar som gör att universum fungerar i en jämn, organiserad och framåtgående rörelse. Dessa energilagarlagar innefattar fysiska lagar som handlar om vetenskapliga studier, men även subtila lagar som handlar om andlighet, medvetenhet och vibrerande energi. Allt och alla påverkas och styrs av dessa energilagar eftersom vi alla är en del av universum och sammanlänkade med allt däri.

Jag kommer framåt på denna sida fokusera på dessa energilagars andliga aspekt och hur du skulle kunna använda lagarna som en hjälp på din utvecklingsresa genom livet.

Det finns många energilagar och jag kommer att välja ut de energilagar som jag tycker är mest användbara för din andliga och personliga utveckling.  De ska ha i syfte att hjälpa dig att skapa hälsa på alla plan och ge dig verktygen för att kunna leva ett harmoniskt och balanserar liv.

Energilagarna gör så att du kommer att lära dig att se de positiva möjligheterna i allt, istället för att anta det värsta eller se det negativa. Syftet är att du ska känna att du är ett med helheten och förstå att du är en del av universums kraft.

Energilagen om orsak och verkan

2019-11-04

Energilagen om orsak och verkan säger att varje handling ( orsak) har en konsekvens (verkan). Dina tankar, handlingar och reaktioner skapar konsekvenser som manifesteras i din nuvarande verklighet.

Energilagen om orsak och verkan innebär att allt du gör blir en katalysator som sänder en våg av energi från din frekvens, din andliga energi, ut i universum för att sedan hämta tillbaka dess effekt till dig. Du kan betrakta lagen om orsak och verkan som universums svar på dina tankar, känslor och beteende. Det spelar ingen roll om effekten är positiv eller negativ, medveten eller omedveten - i sinom tid kommer den att komma tillbaka.

Eftersom den här Energilagen handlar om effekter som hela tiden ändras, kan du använda det här energiflödet för att förändra ditt liv till det bättre. När vi blir mer energimedvetna om att allting vi gör skapar en kraftfull kedjereaktion får det oss att se längre fram mot de eventuella effekter våra handlingar skulle kunna få. När vi se framåt kan det hjälpa oss att fatta bättre beslut innan vi agerar.

Allting i universum är i ständig förändring eftersom den universella energin hela tiden är i rörelse. Det finns alltid orsak och verkan, även om vi inte kan se det. Även om du inte alltid är medveten om de händelser du sätter igång utifrån det du gör och säger, så uppstår de fortfarande.

Det är viktigt att tänka efter innan du pratar, särskilt när du är arg eftersom ord har makt. Att vara fokuserad och uppmärksam på dina tankar och handlingar gör att du kan vara närvarande i alla nu - ögonblick i livet, så var medveten om vilka katalyserande energier du sänder ut. Utvecklingen sker i samband med förändring. 

Lagen om orsak och verkan kan ha en känslomässig påverkan på många eftersom den fungerar som en kedjereaktion. Om du har en underbar dag kommer din intensiva energi att smitta av sig på andra som kanske har en kämpig dag, vilket kan pigga upp dem och underlätta deras dag. Och vice versa - om du är på dåligt humör kan det lika lätt smitta av sig på andra. Tänk på ett tillfälle när du åkte till jobbet på gott humör och sedan vid dagens slut kände du dig stressad och irriterad för att alla andra var irriterad. 

Det är lätt att låta andras känslor påverkar dig negativt, särkilt om du är empatiskt, men så behöver det inte vara om du väljer att inte ta in deras energi. Genom att låta din egen energi vara positiv och ha en optimistisk inställning i olika situationer kan du motverka den negativa energin som andra sänder ut eftersom högre frekvenser neutraliserar lägre frekvenser. Du kan välja om du vill vara någon som låter andra påverka ditt humör, eller också kan du välja att höja dig över andras orsak och verkan - manipulationer och bestämma över ditt eget öde. Det här är nödvändigt om du ska kunna skapa det du vill ha.

Inget sker utan anledning. Det du upplever nu, i detta ögonblick, orsakades vid ett tillfälle i ditt förflutna av en tanke du fick eller något du gjorde. Om ditt liv inte utvecklas så som du vill kan du ändra på det genom att skapa en katalysator som för med sig bra saker. Det kommer inte ske över en natt. Du behöver arbeta på att skapa en positiv katalysator, då kommer de positiva effekterna efter ett tag att dyka upp i ditt liv.

Det finns ingen tidpunkt när lagen om orsak och verkan inte fungerar. Fundera över det en stund. Varje minut och varje dag kommer människor att uppleva effekterna av sådant de har orsakats genom sina tankar och handlingar.

Ägna några minuter åt att titta på din livssituation för att se på orsak och verkan. Om du har problem med att spara pengar beror det då på att du spenderar för mycket? Har du svårt att få igång träningen du skulle behöva för att stärka din hälsa?Är ditt hem stökigt för att du skjuter upp städningen?

Allt detta är resultatet av den katalysator som du har sänt ut genom dina tankar och handlingar. Om du vill spara pengar måste du dra åt livremmen och sluta slösa med dem. Om du vill förbättra din hälsa och din fysik måste du träna. Om du vill bo i en trevlig miljö måste du städa.

Allt du vill ha kräver att du sänder ut en katalysator som återvänder med det du vill ha, men du behöver också göra det som krävs för att få det du vill ha. Med andra ord behöver du anstränga dig för att åstadkomma något. 

Praktiska tips : 

  • Låt dig inte dras med i någon annans negativitet 
  • Dina tankar, handlingar och reaktioner avgör om du får ta emot positiva eller negativa effekter. 
  • Välj att ha en positiv inställning för att åstadkomma framgång i ditt liv.
  • Du skapar orsakerna i ditt liv och universum ger dig effekterna. 
  • Du kan ändra på ditt liv när du vill genom att skapa positiva katalysator som sedan kommer tillbaka till dig som ett positivt resultat . 
  • Det är upp till dig hur du tolkar din verklighet. 
  • Fokusera på att göra orsaken positiv så att effekterna också återvänder som något positivt.