Universum styrs av energilagar som gör att universum fungerar i en jämn, organiserad och framåtgående rörelse. Dessa energilagarlagar innefattar fysiska lagar som handlar om vetenskapliga studier, men även subtila lagar som handlar om andlighet, medvetenhet och vibrerande energi. Allt och alla påverkas och styrs av dessa energilagar eftersom vi alla är en del av universum och sammanlänkade med allt däri.

Jag kommer framåt på denna sida fokusera på dessa energilagars andliga aspekt och hur du skulle kunna använda lagarna som en hjälp på din utvecklingsresa genom livet.

Det finns många energilagar och jag kommer att välja ut de energilagar som jag tycker är mest användbara för din andliga och personliga utveckling.  De ska ha i syfte att hjälpa dig att skapa hälsa på alla plan och ge dig verktygen för att kunna leva ett harmoniskt och balanserar liv.

Energilagarna gör så att du kommer att lära dig att se de positiva möjligheterna i allt, istället för att anta det värsta eller se det negativa. Syftet är att du ska känna att du är ett med helheten och förstå att du är en del av universums kraft.

Energilagen om frekvens

2019-03-01

Energilagen om frekvens innebär att ren energi är ursprunget till allt som existerar och att den energin vibrerar på en frekvens som är helt unik. Ju snabbare energin vibrerar, desto högre snabbare är frekvensen. Ingenting vilar, allt är i rörelse, allt vibrerar.

Det gäller inte bara sådant du kan se, höra och röra vid, utan även känslor, tankar och handlingar. Din frekvens är inte densamma som frekvensen hos en växt, en stol eller en sten, och ändå består var och en av dem av energi som vibrerar på sin unika nivå. Frekvenser som är i harmoni med varandra attraheras till varandra, och den attraktionen gör att de kan förflytta sig till frekvenser på högre nivå eller till frekvenser på lägre nivåer. Därför är det bra att försöka höja sin egen frekvens, så att du kan attrahera högre frekvenser. 

Din frekvens påverkas av hur du lever på det fysiska planet och varje erfarenhet påverkar antingen din frekvens positivt vilket gör att den höjs eller negativt vilket gör att den sänks.

Om du tänker på frekvens i form av positivt och negativt är det lättare att förstå hur varje tanke, känsla och handling påverkar din frekvens. Känslor som tillit, glädje, tacksamhet och kärlek skapar höga vibrationer som höjer vår frekvens. Rädsla, oro, tvivel, avundsjuka och hat har låga tunga vibrationer som rör sig långsamt och sänker vår frekvens.

Att medvetet börja stärka de högre vibrationerna genom att välja att känna tillit i stället för att vara rädd, eller älska i stället för att hata, höjer frekvensen. Ditt val att vara positiv i stället för negativ ger dig mer positivitet, vilket i sin tur höjer din frekvens.

Andra människor påverkar din frekvens, de du väljer att uppgås med kommer antingen höja eller sänka din frekvens. När du omger dig med människor som är positiva hjälper de dig att höja din frekvens. Omger du dig å andra sidan med personer som är uppfyllda av negativa tankar och känslor kommer det att påverka dig negativt, vilket sänker din frekvens.

Vanligtvis trivs vi allra bäst med människor som har samma frekvens som vi själva. Om du vill höja din frekvens ska du umgås med människor vars frekvens är högre än din. Ju mer du samstämmer dig med högre frekvenser, desto mer kommer du att höja din egen frekvens och det ger dig möjligheten att skapa mer harmoni och balans i livet på alla plan. 

Energilagen om frekvens innebär att du behöver bli medveten om att allt omkring dig påverkar din frekvens. När din energimedvetenhet höjs kommer du instinktivt veta när en situation, en person eller dina egna tankar och känslor höjer din frekvens eftersom du känner dig gladare, lättare, starkare och mer kraftfull.

Om din frekvens sjunker är det på grund av att du är orolig, upprörd, negativ, dömande eller helt enkelt arg på någon eller något. När vi blir energimedvetna kan vi medvetet ersätta lågt vibrerande känsla, tanke eller handling med en högre. Att välja att förstå energilagen om frekvens och att nå en högre frekvens gör att du kan åstadkomma förändringar som du kanske inte tidigare har sett som möjliga.

Studien av frekvenser väcker en viktig fråga om frekvenserna hos ämnen vi äter, andas och absorbera.

Inom området energimedicin finns det idag många olika scanning apparater som kan mäta kroppens bioaktiviteter/frekvenser. Här kommer en överblick från olika studier om kroppens och matens olika frekvensnivåer.

En hälsosam kroppsfrekvens är 62-72 MHz. När frekvensen sjunker, blir immunsystemet försvagat och försämrar.

Kolla in dessa mycket intressanta resultat:

Människokropp:

Genihjärnas frekvens 80-82 MHz

Hjärnfrekvens 72-90 MHz

Normal hjärnfrekvens 72 MHz

Människokropp 62-78 MHz

Människokropp: från halsen upp 72-78 MHz

Människokropp: från halsen ner 60-68 MHz

Sköldkörtel och paratyroidkörtlar 62-68 MHz

Thymus körtel 65-68 MHz

Hjärtan 67-70 MHz

Lungorna 58-65 MHz

Lever 55-60 MHz

Bukspottkörteln 60-80 MHz

Utan vissa yttre frekvenser som störde i våra kroppar skulle vi ha större motståndskraft mot sjukdom.Varje sjukdom är en frekvens. Man har via studier sett att vissa frekvenser kan förebygga sjukdomstillväxten och att andra kan förstöra sjukdomar. Slutsatsen är att ämnen med högre frekvens kommer att kunna förstöra sjukdomar med lägre frekvens

Förkylning och influensa börjar vid: 57-60 MHz

Sjukdomen börjar vid: 58 MHz

Candida överväxt börjar vid: 55 MHz

Mottagande för Epstein Barr virus vid: 52 MHz

Mottaglig för cancer vid 42 MHz

Döden börjar vid: 25 MHz

Studien av frekvenser väcker en viktig fråga om frekvenserna hos ämnen vi äter, andas och absorbera.

Förädlad / konserverad mat har en nollfrekvens. Färska livsmedel har upp till 27 MHz, torkade örter från 15 till 22 MHz och färska örter från 20 till 27 MHz. Eteriska oljor börjar vid 52 MHz och går så hög som 320 MHz, vilket är frekvensen av rosolja.

Eteriska oljor 52 - 320 MHz

Färska livsmedel 20-27 MHz

Färska örter 20-27 MHz

Torkad mat 15-22 MHz

Torkade örter 15-22 MHz

Bearbetad / konserverad mat 0 MHZ (majoriteten av maten många äter)

Många föroreningar sänker även en hälsosam frekvens.

Klinisk forskning visar att eteriska oljor av terapeutisk kvalitet har den högsta frekvensen av något naturligt ämne som är känt för människor, vilket skapar en miljö där sjukdomar, bakterier, virus, svampar etc. inte kan leva.

Varje eterisk olja har en frekvens och vart och ett av våra organ och kroppsdelar har en frekvens. Frekvensen av en olja kommer att locka en liknande frekvens i kroppen. Lägre frekvenser blir en svamp för negativ energi.

Frekvensen är vad som stannar kvar i kroppen för att bibehålla oljens långvariga effekter. Lågfrekvenser gör fysiska förändringar i kroppen. Mellanfrekvenser gör känslomässiga förändringar i kroppen. Höga frekvenser gör andliga förändringar i kroppen. Andliga frekvenser varierar från 92 till 360 MHz