Energiterapibehandling

Energiterapi är en behandlingsmetod som renar, helar, balanserar och återställer energisystemets obalanser på alla plan - fysiskt, känslomässigt, mentalt, psykiskt, andligt & själsligt.  

Allt som du har varit med om minns kroppen energimässigt. De negativa minnena skapar blockeringar/begränsningar och stress som till slut kan leda till både fysiska och psykiska symtom och obalanser och även till slut till sjukdomar.

Energiterapibehandlingen fokuserar på att lösgöra och balansera upp de blockerade energimässiga minnen som blockerar det naturliga energiflödet. På ett omedvetet plan kan dessa blockeringar påverka och begränsa ditt liv på många olika sätt. 

Genom samtal, mental kinesiologi och energibalansering får du hjälp att kartlägga grundorsaken till problem och begränsningar för att upptäcka hur de uppstått, varför du fått dem och vad du kan lära oss av dem.

När ditt energisystem renas från blockeringar, så du får mer tillgång till din energi och livskraft vilket leder till att du når en högre medvetenhet - som ger dig förmågan att skapa mer balans och möjligheter i livet.

Kroppens egna fantastiska självläkningförmåga kan även börja fungera när energimässiga blockeringar medvetandegörs och frigörs. Kroppen får då förmågan att läka såväl fysiskt, känslomässigt, mentalt, socialt, själsligt och andligt.