ENERGIFÖRELÄSNING

Framtidens medicin kommer att handla om att höja sin frekvens!

Mitt syfte är att genom olika föreläsningar lära dig att höja din frekvens i ditt eget system - för att kunna skapa ett liv i glädje, vitalitet och hälsa.

Under en inspirerande föreläsning får du lära dig att förstå och tolka din energimässiga verklighet.

Du får fördjupad kunskap om kroppens energisystem och större förståelse för hur du kan skapa mer balans, harmoni och hälsa i ditt liv.

Min önskan är att på olika sätt få inspirera dig och ge dig en större energimedvetenhet om hur du kan höja din energifrekvens genom att förändra dina livsstills vanor, tankar, känslor och handlingar!

Vårens aktiviteter: