DISTANSHEALING/ENERGITERAPIBEHANDLING PÅ DISTANS

Vi lever i en värld av energi i ett universum där vi alla är en enhet med allt. Allt är energi och energi finns i överflöd runt omkring oss. Healing betyder läkande genom energitillförsel och energiterapi är en avancerad form av energihealing där energiterapeuten som utför healingen är en kanal för denna energitillförsel. Utifrån en energiterapeuts perspektiv, är dåligt mående resultatet av obalanser och blockeringar i energisystemet. Obalans är ett resultat av att individen har glömt vem hon eller han är och då skapas negativa tankar och handlingar. Oftast leder dessa negativa tankar och handlingar fram till en ohälsosam livsstil vilket slutligen kan leda till sjukdom.

Hur fungerar detta praktiskt?

Energiterapibehandling fungerar lika bra på distans som att ses fysiskt i behandlingsrummet. Behandlingen utförs på en utsatt tid som är bokad i förväg. Klienten bör komma ner i varv innan behandlingen och befinna sig på en lugn plats för att kunna ta del av energibehandlingen på bästa sätt.

Genom samtal över zoom eller facetime försöker vi först kartlägga grundorsaken till klientens begränsningar och problem. Vi samtalar kring uppkomna händelser genom livet för att förstår vad som har hänt, när de har uppstått och vad man ska lära sig av dem. När vi har ringat in grundorsaken påbörjas själva energiterapibehandlingen.

Energiterapeuten hämtar in universell energi genom sitt eget energisystem och sänder över den universella energin till klientens energifält. Hon känner in klientens energi på distans och arbetar med både den fysiska kroppen och energisystemet. Energiterapeuten omstrukturerar och stärker upp systemet genom olika healingtekniker och vitaliserar klientens hela energisystem för att kroppens egen läkningsprocess ska aktiveras. Oavsett om klienten har fysiska eller psykiska obalanser ger den helande energin klienten möjlighet att läka. Kraften i healingenergin påverkas alltså inte av tid eller avstånd utan av energiterapeuten som skickar den.

När ditt energisystem renas från blockeringar så du får mer tillgång till din livsenergi vilket leder till att du når en högre medvetenhet - som ger dig förmågan att skapa mer välmående, hälsa och balans i livet.