HELGKURSER I ENERGITERAPI - 2022

Vi har fem olika kurshelger i energiterapi som delas in i två steg.

Grundkursen i energimedvetenhet/healing är första steget och grunden i vår kursserie och som alltid behöver genomföras för att kunna gå någon av de andra helgerna i steg två. Däremot behöver du inte gå alla övriga kurser i steg 2, utan kan gå den del som intresserar dig.

Alla kurshelger leder till ökad energimedvetenhet och personligt helande. De kommer ge dig olika möjligheter till att lära dig mer om dig själv, höja din energimedvetenhet, lära dig att energibalansera ditt och andras energisystem, förstå mer om hur du fungerar i den energimässiga verkligheten och hur du kan höja din energifrekvens.

Du kommer att kunna använda denna energimedvetenheten till din egen personliga utvecklingsresa och för att hjälpa både dig sjäv och andra att rena, hela energisystemet.

Alla kurshelgerna ger dig en djupdykning i ditt eget och andras energisystem. Du kommer att få möjligheten att möta dig själv på ett nytt sätt och det kommer att hjälpa dig att få mer energimedvetenhet och förståelse för vem du egentligen är och hur du relaterar till din omgivning. 

De fem helgkurserna är även grunden för att kunna gå vår längre Holistiska energiterpeututbildning på 1 år.

Alla femhelgkuser, ingår i utbildningens grundplan och dom kan man genomföra både innan utbildningens start eller i samband med utbildningens start.

 

STEG 1

GRUNDKURS I ENERGIMEDVETENHET/ENERGIHEALING

Är grunden i hela vårt kursutbud. Här lär du dig ett av våra grundverktyg ”energibalansering” i vår holistiska energiterapimetod. Vi går igenom grunderna om hur kroppens energisystem är uppbyggt och fungerar. Du kommer att lära dig en grundbehandling för att frigöra energimässiga blockeringar. Efter helgen kommer du att kunna använda och praktisera energibalansering på både dig själv och andra. Under 2022 har vi två olika tillfällen: Stockholm/Solna: 27 - 28 augusti eller 8 - 9 oktober, Karlstad den 10 - 11 september. 

Läs mer här

 

STEG 2

DJUPGÅENDE ENERGIMASSAGE KURS

Den här kursen är uppdelat på två helger, där du kommer få lära dig vår djupgående energimassage. Vi kommer terotiskt gå igenom kroppens rörelselära, anatomi och praktiskt kommer du få lära dig teknikerna för att kunna utföra en djupgångende energimassage för kropp och själ. Kommande datum blir under hösten 2022: den 23 - 25 sep och den 21 - 23 okt   Läs mer här

 

GRUNDERNA I MENTAL KINESIOLOGI

Denna kurshelg kommer du att lära dig grunden i mental kinesiologi och för att sedan koppla ihop det med kunskapen från grundkursen i energiterapi. Dessa två verktyg är kraftfulla var för sig och ihop blir dom magiska.

Energibalansering/healing + mental kinesiologi = Holistisk energiterapi.

Mental kinesiologi är en metod som hjälper dig att kommunicera med människans energisystem och nervsystem och finna orsakerna till människans emotionella, mentala och fysiska problem. Genom ett muskeltest kan vi direkt kommunicera med en annan människas undermedvetna. Du kommer att lära dig att söka efter grundorsaker till problem, begränsningar och blockeringar. Du kommer att kunna ta reda på varför dessa finns, varför vi fått dem och vad vi kan lära oss av dem. Kommande datum under 2022 är den 18 -20 nov. 

Läs mer här

 

FÖRDJUPNINGSKURS I HEALINGTEKNIKER/ENERGITERAPI

Den här helgen fokuserar vi på att fördjupa kunskapen om kroppens komplexa energisystem. Vi lär oss att förstå och använda ett antal healingtekniker som gör det möjligt att rikta in sig på specifika delar av energisystemet som tex ett chakra, eller en viss nivå i auran för att ladda, balansera eller rensa där det behövs. Kommande datum under 2022 är den 9 -11 dec  Läs mer här