BIOFOTONPRODUKTER LADDAR DIN KROPP MED ENERGI!

Framtidens medicin kommer handla om att höja sin energi!

Därför erbjuder vi kvalitativa produkter som kan stärka och höja din energi på hemma plan.

Ett av de företagen som vi valt att arbeta med är Licht des Lebens ett tyskt företag som är tillverkare av biofoton produkter.

Biofotonprodukter laddar dig med biofotoner(solljus) som stärker din kropps, egen förmåga till självläkning, återhämtning och reglering.

Solenergi kallas den energi som kommer från solens ljus. Solenergi bildar grunden för alla former av liv på jorden. Det är den äldsta energikällan och den består av oräkneliga fotoner som är en viktig näringskälla för både människor och djur. Vi människor absorberar solljus och omvandlar det till cellenergi – utan ljus inget liv!

Fotoner är ljusenergi som är en livsviktig energikälla för de flesta levande varelser. Vi vet idag att alla levande celler tar in, lagrar och avger ljusenergi i mycket små mängder, så kallade biofotoner – svaga elektromagnetiska vågor.

Idag finns det tyvärr ofta ett underskott på biofotoner i kroppen, som kan förorsakas av stress, strålning, miljöpåverkan och andra belastningar. Detta försvårar och hämmar kroppens läkningsprocess.

Biofotoner behövs för att informationsöverföringen inom och mellan kroppens celler ska fungera. Vid brist på biofotoner är det svårt för kroppen att fungera optimalt.

Köp dig din egen Biofoton produkt och ladda din kropp med energi!

Hitta din biofoton produkt här: https://shop.lichtdeslebens.de/en/

Beställ sen din vara direkt hos Energiterapeuterna.

Ingen av produkterna behöver laddas om. Biofotonerna skickas ut i en jämn ström. Man har räknat ut att det tar ca 150 år innan lagret har halverats.


Det går bra att tvätta filtarna i 30-40 grader i maskin. Kramdjuret är handtvätt.

Många användare har berättat om goda erfarenheter vid t.ex. återhämtning efter hård fysisk aktivitet eller sjukdom men även vid stress och känslomässig obalans. Detsamma gäller för djur, t.ex. har biofotonfiltar blivit populära inom hästsport. Tester med motions och elitidrottare, som använde biofotonfiltar, visade att de hade snabbare återhämtning än kontrollgruppen.