Vi hjälper människor att lära känna och förstå sin kropp!

 

 

Energiterapeuterna arbetar utifrån en holistisk människosyn. Vi ser människan som en helhet - en fysisk, en mental, en känslomässig, en andlig och en själslig varelse.

Vi vet att våra kroppar har en fantastisk förmåga att självläka, när energimässiga obalanser och blockeringar medvetandegörs och frigörs i en människas liv.

När vi drabbas av ohälsa, krämpor/obalanser, är det vår kropps sätt att kommunicera med oss, en slags varningssignal om att någonting inte står rätt till.

Det kan finnas en eller flera grundorsaker till obalanser. Den gemensamma orsaken är att vi har energiblockeringar, kroppens har helt enkelt inte tillräckligt med energi för att fungera optimalt.

Energiblockeringar kan uttrycka sig som obalanser på många sätt i en människas liv, både fysiskt, mentalt eller känslomässigt.

Orsaken till energiblockeringar kan i sin tur vara olika hos oss människor, men det är alltid någon form av stress som är inblandad.

Vårt jobb är att hjälpa och vägleda dig att hitta och förstå grundorsaken till just ditt problem.

Första gången vi träffas ställer vi frågor om dig och om hur du lever ditt liv. Du får berätta hur du mår och om dina eventuella symtom och obalanser. Utifrån det samtalet föreslår vi ett upplägg med den behandling som passar just dig och dina behov och önskemål.

Vi hjälper dig att återställa balansen och energiflödet i din kropps energisystem, så att du kan utvecklas både hälsomässigt, personligt och andligt.

Vi ger dig även kunskapen och verktygen för att du ska kunna behålla balansen och energiflödet i din kropp. På så sätt skapar vi möjligheten för dig att ta ditt eget hälsoansvar så att du kan må bra till både kropp och själ.


Du kan också prova någon av våra behandlingar för en stunds njutning och avkoppling. Vi är till för dig och alla våra tjänster bygger på ett samarbete med dig som kund.

 

Energibehandlingar:

 

 

 

 

 Kunders upplevelse av energiterapi!