KROPPENS ENERGISYSTEM

Din fysiska kropp och dess energifält samarbetar i ett komplext system som består av både fysisk, levande vävnad och bioenergimedvetande. Föreställ dig energifältet som ett subtilt elektriskt system som är finjusterat efter dina känslor och tankar, din vilja och dina handlingar – mycket mer subtilt än systemen inom anatomi och fysiologi. 

När energin flödar och är i balans mår du bra. Du är vid god hälsa, har harmoniska relationer och en naturlig kontakt med din intuition och andlighet. När ditt mänskliga energiflöde är stagnerat får du en förvrängd uppfattning om din omvärld. Dina känslor dämpas och du får fysiska symtom som på sikt kan leda till sjukdom och försämra dina möjligheter till hälsa och ett rikt liv.   

Kroppens energier är designade att hålla dig vid liv och vid god hälsa. Energierna har en egen intelligens. De är mycket smartare än ditt intellekt, både när det gäller att hålla dig frisk och när din kropp behöver läka efter en sjukdom. Energin styr kroppens självläkningsförmåga. Utan ett flöde i energin mår du dåligt och blir på sikt sjuk. Energin styr helt enkelt hur du och din kropp mår och fungerar. Det är kroppens egen medicin. Inget kan läkas eller förändras utan energins flöde.

Kroppens energisystem består av meridiansystemet, chakrasystemet och auran. Varje system har en medvetenhet, en slags karta som beskriver processen av allt som finns. Varje system talar för sig själv, men de är alla ihopkopplade och påverkar därför varandra. Hur din energi flödar i ditt energisystem är en direkt spegling av hur du lever ditt liv.