CHAKRASYSTEMET

Chakrornas funktion:

  • Energicentrum som tar in energimedvetenhet.
  • Förser kroppen och auran med livsenergi.
  • Överför energi mellan de olika nivåerna i auran.
  • Varje viktig och emotionell betydelsefull händelse vi upplever blir som ett avtryck i chakrats energi.
  • Utvecklar vårt medvetande om oss själva.

 

I auran finns olika energicentrum som kallas för chakror. När allt är bra ser de ut som konformade energivirvlar som snurrar medsols. Rotationen drar in energimedvetande i energifältet, som sedan cirkulerar genom chakrorna såsom den fysiska energin i vatten och föda cirkulerar runt i vår kropp.

När matsmältningssystemet är igenslammat kan vi inte absorbera matens näringsämnen. Blockerade chakror fungerar på samma sätt. Vi kan inte tillgodogöra oss den energimedvetenhet som finns lagrad i det universella energifältet.

Ett chakra är en ackumulation av energi från människans olika medvetandenivåer. Varje chakra innehåller två motriktade krafter, en utgående och en inåtgående. Genom den utåtgående kraften sänder chakrat ut energi till omgivningen. Den inåtgående kraften tar istället in energi till chakrat.

Chakran registrerar varje betydelsefull känslomässig händelse du upplever. Våra chakrasystem formas till speciella mönster beroende på vad vi har upplevt. Det här mönstret gör oss till dem vi är och avgör hur vi reagerar i olika situationer. När man ”fastnar” i ett chakra möter man samma typ av problem upprepade gånger tills man lärt sig att hantera dem och kan gå vidare.  

Chakrornas psykologiska aspekter är knutna till deras fysiologiska funktioner. När man läser av obalanser i ett chakra kan man ofta härleda det till motsvarande område i personens vardagsliv. När någon har problem i ett speciellt område i livet kan man ofta ana vilket chakra obalansen finns i.

Eftersom chakrorna bär med sig våra erfarenheter så avslöjar de ofta hur någons förflutna påverkar nuvarande symtom eller problem. Att rensa och balansera chakror som är blockerade av energier och konflikter från det förflutna kan bana väg för en djupare läkning av kroniska och underliggande hälsoproblem.

När vi förstår vad chakran är, hur de fungerar och vad de har för roll i relation till vårt medvetande, kan vi börja förstå oss själva. Och när vi förstår oss själva bättre kan vi utveckla vi vår medvetenhet och intuition så att vi kan göra bättre val i livet.