MERIDIAN SYSTEMET

Meridianers funktioner:

  • Livsenergins vener och artärer.
  • Förser kroppens organ med livsenergi.
  • Utvecklar vårt medvetande om hur vi använder och fyller på med vår energi dagligen.

Meridiansystemet existerar inom auran, det osynliga ljusfält som både omger och genomsyrar den fysiska kroppen. Meridiansystemet är ett mer lättpåverkat energisystem än chakrasystemet, eftersom det speglar vårt dagliga beteendemönster. 

De begrepp som beskriver kroppens meridiansystem är qi, meridianer och akupunkturpunkter.

Qi betyder livsenergi och är den vitala kraften som genomsyrar allt levande. I människan är det denna energi som animerar (sätter i rörelse) och reglerar vårt väsens olika funktioner – fysiskt, mentalt och andligt. Qi är den vägledande kraften i allt från matsmältning till abstrakt tänkande.

När qi är klar och flödar som den ska är vi vid god hälsa och upplever välbefinnande. När qi blockeras, blir förorenat eller förvrängt mår vi dåligt och kan till slut drabbas av sjukdom. När qi flödar genom oss antar den olika former och sprids i kroppen genom olika meridiansystem.

En meridian är ett flöde av qi. Kroppens meridianer förknippas med inre organ eller funktioner.

Kroppens främsta energibanor delas upp i 14 meridianer (det finns fler). En meridian transporterar energi på samma sätt som en artär transporterar blod.  Varje meridian tillhandahåller reglerad qi-energi till olika funktioner på alla kroppsnivåer.

Meridianens funktion är att reglera en rad funktioner – från fysiska och mentala till känslomässiga och andliga. Varje meridian utför sina särskilda uppgifter och ingår på olika sätt i en helhet.

När vi studerar meridianerna upptäcker vi att var och en av dem följer en särskild väg längs kroppens yta. Denna väg relaterar till de funktioner de ansvarar för. Meridianerna går symmetriskt på höger och vänster sida av kroppen, förutom två överordnade meridianer som går längs kroppens mittlinje.  

Längs meridianen finns akupunkturpunkter. De fungerar som ingångar och utgångar genom vilka man får tillgång till – och kan manipulera – meridianens qi. Akupunkturpunkten är den plats på meridianen där energin är som mest koncentrerad. Punkten har en högre elektronisk ledningsförmåga än den omgivande huden och även en något högre temperatur.