AURAN

Aurans funktion:

  • Förser oss med livsenergi via chakrasystemet
  • Rörelse i auran har en direkt motsvarighet till psykologisk beteende.
  • Mall för cellerna/minnena.

Vi har alla ett energifält. Det mänskliga energifältet är en manifestation av universell energi, intimt sammanbunden med det mänskliga livet. Det sträcker sig ut från den fysiska kroppen ungefär en arms längd. Energifältet kan beskrivas som en ljuskropp med olika skikt som både omringar och genomtränger den fysiska kroppen. Det sänder ut en karaktäristisk utstrålning som vanligtvis kallas för aura.

Auran är mycket mer än en beskrivning av personligheten. Den förbinder oss med våra tidigare och kommande liv, med världsalltet, andevärlden och hela universum. Denna livskraft och levande energi är lika nödvändig för vår hälsa som syre och näringsämnena i vårt blodomlopp. Ljusenergin är livets renaste och mest värdefulla bränsle.

Den mänskliga auran, alias vårt energifält, är sammankopplad med allt och alla. Via vår aura har vi tillgång till universums visdom och medvetenhet. Auran länkar den mänskliga kroppen med det universella energifältet.

Ju mer vi är i kontakt med oss själva och vårt inre, desto mer stillhet kan vi uppnå, exempelvis via meditation. Det ger oss mer tillgång till vårt energifält. Och när vi fyller ut vårt energifält får vi ett skydd mot andra människors energier. Det är visserligen menat att vi ska känna av varandra, men inte ta på oss andras energier, bara betrakta dem utifrån ett större perspektiv, utan att värdera.

När energifältet blockeras eller töms på livskraftsreserver på grund av miljögifter, stress eller smitta, så blir vi sjuka. Energifältet bär våra personliga och ärvda minnen, våra tidigare trauman och smärtsamma sår från tidigare liv. Dessa präglingar fungerar som vilande datorprogram. När de aktiveras utlöser de beteenden och skeenden – relationer, olyckor och sjukdomar – som liknar det ursprungliga traumat. När vi renar, helar och balanserar ljusenergifälten kan den fysiska kroppen börja självläka obalanser och symptom på alla plan.