STEG 3: DEN HOLISTISKA ENERGITERAPEUTUTBILDNINGEN

STARTAR NÄSTA GÅNG HÖSTEN - 2025

 

FRAMTIDENS MEDICIN HANDLAR OM ATT HÖJA SIN ENERGIFREKVENS!

Förkunskaper: Du behöver gå steg 1 och 2: Helgkurser i energiterapi innan du kan gå steg 3: Den Holistiska energiterapeututbildningen. Steg 1 och 2 kan du gå i anslutning med steg 3 start eller vid annat tillfälle under året . Läs om aktuella datum här. 

Upplevelser från några av våra tidigare elever!

Zoommöte: Nytt datum kommer snart för ett zoom möte där de tre stegen i den Holistiska energiterapiutbildningens upplägg presenteras. Anmäl ditt intresse till: ulrica@energiterapeuterna.se

 

Vår Holistiska energiterapeututbildning är en helhetsinriktad, djupgående och omfattande utbildning inom energimedicin. Den innehåller ett helt unikt energiterapikoncept, där du kommer att få lära dig att höja kroppens energifrekvens på alla plan.

Du kommer med hjälp av energiverktyget mental kinesiologi lära dig att kunna hitta grundorsaken till människors olika obalanser, symtom och begränsningar, för att sen skapa balans genom att arbeta med deras energiflöde.

Eftersom en obalans kan ha flera olika grundorsaker, så kommer du att få lära dig flera olika energiterapibehandlingar, och ett antal healingtekniker som ger dig färdigheten att kunna rena, hela och balansera energier på alla nivåer fysiskt, socialt, mentalt, känslomässigt, andligt och själsligt.

Genom vår Holistiska energiterapimetod kommer du att lära dig att arbeta energimässigt utifrån ett, helhetsperspektiv. Utbildningen kommer att ge dig en bred och djup kunskap om det mänskliga energisystemet och ge dig färdigheten att kunna tolka och läsa av energier.

Utbildningen kommer ge dig en egen "inre resa", en djupgående personlig transformation. Du kommer att uppnå en hög energimedvetenhet och förmåga att tolka energier, så att du förstår hur kropp, psyke och själ hör ihop. När du har genomfört utbildningen kommer du kunna vägleda både dig själv och andra att läka på alla plan, fysiskt, mentalt, känslomässigt, andligt och själsligt.

Utbildningen är en omfattande utvecklingsresa på alla plan, där du själv behöver vara öppen för att möta och konfrontera dina egna begränsningar. Därför behöver du vara villig att jobba djupgående med din egen process. För att lyckas med den processen behöver du under utbildningstiden gå i regelbunden energiterapi för att jobba med din egen personliga utveckling.

Din egen utvecklingsresa kommer att vara din största gåva som kommer att hjälpa dig i din roll som energiterapeut. Den ökar din medvetenhet och förståelse för andra människor och klientens obalanser, utmaningar och bagage.

Teoretiskt kommer vi att fördjupa oss inom dessa områden utifrån ett energimässigt perspektiv:

 • Det mänskliga energimedvetandet.
 • Universella energilagar.
 • Energisystemens meridianer, chakror, samt aurans anatomi, uppbyggnad, behov och funktion.
 • Energitransformering/healing och healingtekniker.
 • Den mentala kinesiologins funktion och sökvägar.
 • Kinesiologiska testteknikers funktion och sökvägar.
 • Känslomässig och mental ohälsa och hälsa.
 • Energiförsvarens anatomi.
 • Grundkurs basmedicin – kroppens fysiologiska funktion.
 • Kroppens anatomi – rörelseapparatens funktion och uppbyggnad.
 • Lymfsystemets funktion och uppbyggnad.
 • Näring och kostterapi.
 • Essentiella oljors förmåga och läkande kraft.
 • Energiträningens olika effekter.
 • Mindfullness/meditations olika effekter.
 • Processarbete, samtal och behandlingsupplägg

Utifrån denna kunskapsbas kommer du praktiskt lära dig olika energiterapibehandlingar/metoder som gör att du kommer kunna individanpassa behandlingen för dina klienter.

Praktiskt kommer du att lära dig:

 • En mental kinesiologimetod som hjälper dig att hitta grundorsaken till problem/obalanser på alla plan
 • Att frigöra energimässiga blockeringar genom en energiterapibehandling med olika healingtekniker, som gör det möjligt att rikta in sig på specifika delar av energisystemet som   tex ett chakra, eller en viss nivå i auran för att ladda, balansera eller rensa där det behövs.
 • Att scanna av en klients energisystem på olika sätt för att se var det finns obalanser och vad som behöver göras energimässigt.
 • Att tolka och förstå energi hos sig själv och hos klienter genom att träna upp dina sinnen för att förstå informationen som kommer från energisystemet.
 • Att öppna upp och stärka din förmåga att känna, se och uppleva energier hos dig själv och andra.
 • Djupare kunskaper och medvetenhet om våra mänskliga energimässiga försvar, där vi övar på att känna igen försvaren hos klienten. Det medför en större förståelse för var obalanserna finns och vad som behöver göras för att en behandling ska bli så effektiv som möjligt.
 • Att lägga upp och arbeta i en djupgående energiterapiprocess med en klient.
 • En djupgående energimassage, som frigör energiblockeringarna i den fysiska kroppen.
 • Lymfflödestekniker som stödjer reningssystemet vid läkningsprocessen.
 • Aroma-tekniker för behandling med läkande essentiella oljor.
 • Kinesiologiska testtekniker för att ta fram rätt vitaminer och mineraler som stödjer varje klients unika läkningsprocess.
 • Allergitest tekniker för att testa fram vad som kan störa en klients system.
 • Olika andningstekniker
 • Meditationstekniker och mindfulness-övningar
 • Energiträning/övningar: Do in, Qigong, yogaövningar, energimedicin träning

  

Upplägg: Steg tre innehåller 10 helger ( lördag - söndag) och en hel vecka i klassrummet och inför varje helg har vi förberedande lektion online ca 4 timmar.  Du får även individeuell hjälp mellan helgerna, via både skrivt eller zoom möten för att stödja dig i din roll som Holistisk energiterapeut.

Helger:

Lektion: lördag Kl 09.00-17.00 och söndag kl 09.00–17.00.

Online: ca 4 timmar inför varje lektion.

Fördjupningsvecka:
måndag–fredag kl 09.00– 17.30.

Din egen Energiterapiprocess: Utöver helger och veckan ska varje elev även genomgå en egen grundläggande energiterapiprocess på 5 ggr helst innan utbildningens start eller under första halvåret. Under utbildningstiden är rådet även att gå i regelbunden energiterapi för att jobba med din egen personliga process. Enskild plan läggs upp vid anmälan. 

Plats: Utbildningens helger och vecka är förlagda i Stockholm. Mat och logi tillkommer vid alla tillfällen.

Huvudlärare: Ulrica Svensk

Elevernas ord om Ulrica som lärare

Priser: Olika betalningsupplägg finns, som informeras vid intresseanmälan eller efter anmälningsavgiften är inbetald. Vid anmälan betalas en anmälningsavgift på 2 000 kr som försäkrar din plats på utbildningen. 

Energiterapiprocessen på 5 ggr betalas vid inbokat behandlingstillfälle.

Alla priser är inkl moms för privatpersoner och exkl. moms för företag.

Kostnader för mat och logi tillkommer.

Olika betalningsupplägg finns, som informeras efter anmälningsavgiften är inbetald.

Avbokningsregler: Observera att din anmälan är bindande och att anmälningsavgiften inte är återbetalningsbar. Vid avbokning 2 veckor innan utbildningsstart återbetalas 50% av kostnaden. Vid avbokning närmare kursstart görs ingen återbetalning. Energiterapeuterna AB har rätt att ställa in utbildningshelgen, varvid alla eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Vid intresse eller mer information kontakta:

Ulrica Svensk på 0735-460019 eller ulrica@energiterapeuterna.se