Universum styrs av energilagar som gör att universum fungerar i en jämn, organiserad och framåtgående rörelse. Dessa energilagarlagar innefattar fysiska lagar som handlar om vetenskapliga studier, men även subtila lagar som handlar om andlighet, medvetenhet och vibrerande energi. Allt och alla påverkas och styrs av dessa energilagar eftersom vi alla är en del av universum och sammanlänkade med allt däri.

Jag kommer framåt på denna sida fokusera på dessa energilagars andliga aspekt och hur du skulle kunna använda lagarna som en hjälp på din utvecklingsresa genom livet.

Det finns många energilagar och jag kommer att välja ut de energilagar som jag tycker är mest användbara för din andliga och personliga utveckling.  De ska ha i syfte att hjälpa dig att skapa hälsa på alla plan och ge dig verktygen för att kunna leva ett harmoniskt och balanserar liv.

Energilagarna gör så att du kommer att lära dig att se de positiva möjligheterna i allt, istället för att anta det värsta eller se det negativa. Syftet är att du ska känna att du är ett med helheten och förstå att du är en del av universums kraft.

Energilagen om perspektiv

2019-05-05

Varje individ har sin egen, unika synvinkel eller inställning som grundar sig på deras personliga uppfattning. Livet är helt enkelt så som vi uppfattar det !När våra uppfattningar förändras ändras också våra perspektiv. Ditt perspektiv avgör dina åsikter om saker, dina reaktioner och ifall du ska agera för eller emot det. Ditt perspektiv påverkar alltså din verklighet varje dag. Det gör att du kan välja att vara positiv eller negativ i dina handlingar utifrån hur du uppfattar olika situationer. Ditt perspektiv påverkar dina känslor. Det gör att du antingen ser fram emot eller känner motstånd mot en händelse. Du kan antingen vara förväntansfull , entusiastisk och överlycklig över en relation, eller också kan du vara skeptisk, pessimistisk eller helt enkel klar med relationen. Ditt perspektiv kan göra dig nyfiken, engagerad, rädd, glad, tävlingslysten eller medkännande och det påverkar generellt sett varje mänsklig känsla och avgör vilka känslor du har inför olika situationer och andra människor.

Det viktigaste med att använda sitt perspektiv för att uppnå det man vill i livet är att det erbjuder flera synvinklar. Det handlar om att tänka sig in i någon annans situation, att tänka utanför ramarna, att förändra sina tankar för att förändra sin verklighet. Det handlar om att använda sitt perspektiv för att placera sig i förarsätet och ta kontroll över sitt liv i stället för att följa med som passagerare. Det handlar om att vidga sin världsbild för att omfatta mer information. Att fundera över hur du kan komma loss från ett perspektiv skapar nya tankar som kan ta dig bort från gamla invanda mönster och in i en högre frekvens där du välkomnar förändring för att komma vidare.

Din medvetande nivå och din kontakt med ditt andliga jag avgör hur din upplevelse kommer att bli varje dag. Om du är optimistisk är du benägen att se saker och ting på ett positivt sätt, vilket gör din dag känns lättare och mindre stressad. Men om du lider av sömnbrist, känner dig överväldigad och är stressad eller utmattad kan det påverka ditt perspektiv och göra att sådant som annars skulle vara positivt blir negativt . Ditt perspektiv ändras från dag till dag beroende på yttre faktorer. Allt handlar om mitt och ditt perspektiv!

Vårt perspektiv påverkar även tiden!  

Har du tänkt på att när du är förväntansfull och längtar efter något tar det ofta en oändlighet för den dagen att komma, men om du har en deadline och måste bli klar med något och du blir avbruten så verkar det som om tiden rusar iväg? Det är även samma sak när du gör något du tycker om. Du kan försjunka i ett projekt du älskar och uppslukas av det att du glömde äta. Men om det är en uppgift du inte ser fram emot eller inte tycker om så tittar du på klockan hela tiden och tycker tiden släpar fram. Vad skulle hända om du byte perspektiv? 

Skulle du kunna göra så att din tråkiga dag gick fortare genom att tänka på en belöning du tänker ge dig själv efter jobbet!

Om vi betraktar livet utifrån kärlekens perspektiv kan du få en större förståelse för andra människor eftersom det gör att du kan identifiera dig med deras ståndpunkt, synvinkel och perspektiv. Vi behöver inte hålla med andra, men att se bortom sitt eget perspektiv för att se hur andra resonerar ger dig insyn i deras tankeprocess och varför de agerar och beter sig som de gör. När du kan förstå andra bättre hjälper det dig att fortsätta framåt genom att agera och bemöta andra människor på ett positivt sätt. Även den minsta lilla förändring i ditt perspektiv kan öppna dörrar som du trott var stängda. Ditt sätt att betrakta saker och ting kan ofta ge dig möjligheter som du kanske inte visste fanns tidigare då du hade ett annat synsätt.

När du gör upp planer och målsättningar för dig själv - rista dem inte i sten så att de aldrig går att ändra. När du möter nya människor och får nya erfarenheter på vägen kan ditt perspektiv ändras om och om igen, vilket i sin tur kan förändra dina planer. Allting förändras, så det du tyckte var dåligt i går kan visa sig vara jättebra idag basart på ny kunskap. Om du kan följa livets flöde med skiftande perspektiv kommer du att uppleva mindre stress och mer flöde!