Universum styrs av energilagar som gör att universum fungerar i en jämn, organiserad och framåtgående rörelse. Dessa energilagarlagar innefattar fysiska lagar som handlar om vetenskapliga studier, men även subtila lagar som handlar om andlighet, medvetenhet och vibrerande energi. Allt och alla påverkas och styrs av dessa energilagar eftersom vi alla är en del av universum och sammanlänkade med allt däri.

Jag kommer framåt på denna sida fokusera på dessa energilagars andliga aspekt och hur du skulle kunna använda lagarna som en hjälp på din utvecklingsresa genom livet.

Det finns många energilagar och jag kommer att välja ut de energilagar som jag tycker är mest användbara för din andliga och personliga utveckling.  De ska ha i syfte att hjälpa dig att skapa hälsa på alla plan och ge dig verktygen för att kunna leva ett harmoniskt och balanserar liv.

Energilagarna gör så att du kommer att lära dig att se de positiva möjligheterna i allt, istället för att anta det värsta eller se det negativa. Syftet är att du ska känna att du är ett med helheten och förstå att du är en del av universums kraft.

Energilagen om syfte

2019-08-01

Energilagen om syfte säger att allt som existerar har skapats för ett syfte och har förmågan att uppfylla det syftet. Denna energilag är också känd som dharma. Syftet fanns djupt invävt i den innersta energin i allt och alla redan under skapelsen. Det innebär att när vi som andliga varelser skapades ur den gudomliga universella energin, programmerades vårt syfte in i den energin.

Jag tror att man kan ha både ett primärt syfte och flera sekundära syften. Det är ofta dina sekundära syften som hjälper dig att få kontakt med vårt primära syfte, som är att vara sann mot den du är på en andlig nivå.

Det är en vanlig uppfattning att det du gör i livet är ditt syfte. Sättet som andra uppfattar dig på, prylarna du samlar på dig och framgången du når i ditt arbete. Medan allt detta är resultat som uppnås genom att uppfylla sekundära syften är det inte det som slutligen definierar ditt främsta syfte.

Var och en av oss har unika egenskaper, gåvor och begåvningar som hjälper oss att uttrycka vårt själsliga syfte på ett unikt och kreativt sätt. När vi uttrycker vårt syfte och lever vårt liv utifrån våra syften då känner vi oss lyckliga och har förmågan att dra till oss det vi önskar i livet.

Är detta att leva med ett personligt syfte detsamma som att leva vårt andliga syfte?

För mig skiljer sig det åt på det visset att det förstnämnda sker i det yttre och det sistnämnda i det inre. När du lever ditt liv med ett personligt syfte är du medveten om att det du vill ha i livet kommer bli ditt. Den här tilliten, tillsammans med din strävan efter att nå dina mål, är det som kommer att få dig att vilja nå dina mål. Det är din inre drivkraft och önskan.

Men för mig är det ditt andliga syfte som är själva anledningen till att du finns till.

Vad är då det mest grundläggande, primära syftet med din existens på det fysiska planet?

Är det att återfå kontakten med ditt sanna jag, lyssna på vägledning från ditt innersta och att inse att du är en gudomlig varelse som upplever livet i fysisk form i en fysisk värld? Ja för mig är det ...

Att fokusera på yttre ting som att tjäna pengar, skapa uppmärksamhet kring dig själv eller att samla på dig saker kan ibland hindra dig från att inse ditt sanna inre syfte.

För att hitta ditt sanna syfte behöver du se förbi det yttre för att istället börja blicka in i ditt inre. Vi behöver ha en hel del mod och tro på oss själva när vi börjar ägna oss åt vårt andliga syfte eftersom det kanske inte är något som är allmänt accepterande av vår omvärld.

Min egen livsresa har tillslut lett mig till att hitta mitt andliga primära syfte ..min väg har inte alltid varit lätt, men den har fört mig hem till mitt sanna jag och den har lärt mig det jag behövs lära mig för att hitta min väg i livit.

Mitt primära andliga syfte är att hjälpa andra att hitta hem till sitt sanna jag och förstå sitt eget andliga syfte.

Du kommer precis som jag gjorde, möta många människor i livet som medvetet eller omedvetet hjälper dig att uppfylls ditt primära syfte. Det kan vara lärare, arbetsgivare, vänner, grannar eller till och med främlingar som du möter i din vardag. Du kanske inte inser det, men det kan hända att du också hjälper dem att uppfylls deras syfte medan de hjälper dig att uppfylls ditt.

Det är viktigt att försöks leva i nuet varje dag så att du känner igen dessa hjälpare när de dyker upp.

Vad kan stoppa oss på vägen?

När du ger upp din lycka för att göra något som andra förväntar sig av dig, då uppfyller du inte längre din själs syfte. När det händer kan du känna dig frustrerad,orolig som om något saknas på insidan. För mig är dessa känslor mina kompisar som hjälper mig att hitta tillbaka till mitt innersta och mitt primära syfte igen och då återvänder lyckan igen eftersom det alltid ligger en känsla av tillfredställelse i att följa ditt andliga syfte.

För att kunna förklara denna energilag lite djupare så ska jag ta mig själv som exempel. 

Min själs syfte är att sprida energimedvetenhet, att hjälpa andra förstå sig själva på det andliga planet för att sen integrera och ta ner den ökade medvetenheten på det fysiska planet. 

Jag känner mig alltid så nöjd och tillfredsställd när jag kan hjälpa andra genom att lära dem något de inte visste eller när jag kan förtydliga något de inte förstått. Jag vägleder andra och hjälper dem att bli mer energimedvetna genom energibehandlingar, föreläsningar, kurser, utbildningar i syfte att hjälpa dem att få mer tillgång till sin egen inre kraft och hitta sitt eget andliga primära syfte.

När jag vår möjligheten att  hjälpa andra på deras unika resa uppnår jag resultat som hör samman med mitt eget syften och det ger mig dubbel glädje och tillfredställelse. Mina klienter och elever är mina hjälpare och jag deras, allt detta är i linje med mitt andliga primära syfte som leder mig ännu djupare tillbaka till mitt sanna andliga väsen.

Att upptäcka ditt syfte! 

Om du inte är säker på ditt syfte - hur kan du då ta reda på vad det är? Vilket ord beskriver vem du är på en själslig nivå? När du väl har valt det ordet färgas allt du gör i livet av det.  

Om du är osäker kan du börja med att göra en lista på sådant i ditt liv som gör dig glad eller som du känner passion för. Du kommer då förmodligen börja se ett tema. 

Ibland kan man köra fast när man försöker lista ut vad ens syfte är i livet. Ens syfte kan uttryckas genom olika teman och här kommer några förslag; konstnär, idrottare, designer, ledare , musiker, forskare, lärare, terapeut, inspiratör, vårdare eller att arbeta med djur.

När du lever med ett syfte känns det som om du hjälper världen och mänskligheten på något sätt och det känns som om du gör skillnad i andra och i ditt eget liv. Att ha medkänsla, att vara uppmärksam på hur du interagerar med andra och att leva och vibrera på en hög frekvens säkerställer att du lever ditt syfte.

Det är lätt att tappa kontakten med sitt sanna själsliga jag när man lever här på jorden, särskilt om man är fångad i negativitet och är ur balans.

Men det kan vars just då när du upplever jobbiga känslor eller är med om negativa omständigheter som du kan inse ditt syfte. När du känner dig som mest splittrad eller ser meningslösheten i det negativa kan det lyfts dig till en högre frekvens där du kan se förbi dessa ting och in i det innersta i ditt varande och den verkliga anledningen till att du existerar. Det är då du kan agera för att göra de förändringarna som kommer att hjälpa dig att förverkliga ditt själsliga syfte.

Att leva sitt syfte känns som om man är helt i harmoni med sig själv, omvärlden, andra människor och hela universum. Att leva sitt syfte med passion öppnar dörrarna till oändliga möjligheter. Du kan uppnå alla dina önskemål när du lever ditt syfte och lever ditt liv med ett syfte.