Universum styrs av energilagar som gör att universum fungerar i en jämn, organiserad och framåtgående rörelse. Dessa energilagarlagar innefattar fysiska lagar som handlar om vetenskapliga studier, men även subtila lagar som handlar om andlighet, medvetenhet och vibrerande energi. Allt och alla påverkas och styrs av dessa energilagar eftersom vi alla är en del av universum och sammanlänkade med allt däri.

Jag kommer framåt på denna sida fokusera på dessa energilagars andliga aspekt och hur du skulle kunna använda lagarna som en hjälp på din utvecklingsresa genom livet.

Det finns många energilagar och jag kommer att välja ut de energilagar som jag tycker är mest användbara för din andliga och personliga utveckling.  De ska ha i syfte att hjälpa dig att skapa hälsa på alla plan och ge dig verktygen för att kunna leva ett harmoniskt och balanserar liv.

Energilagarna gör så att du kommer att lära dig att se de positiva möjligheterna i allt, istället för att anta det värsta eller se det negativa. Syftet är att du ska känna att du är ett med helheten och förstå att du är en del av universums kraft.

Energilagen om tro

2019-09-02

Energilagen om tro säger att om du tror på något med en stark övertygelse och litar på att det du tror på kommer att bli verklighet, då kommer det att hända och bli verklighet.

Energilagen om tro är vår direkta kontakt med den universella visdomen. Tro ger inte utrymme för tvekan. Håll fast vid dina uppfattningar och lite på att det gudomliga ger dig det du tror på. När du känner tillit finns det inget utrymme för rädsla. Det beror på att du lyssnar på din inre kompass och utan tvekan vet att du kommer att få det du önskar eftersom du litar på att det ska ske. 

Energilagen om tro är inte förknippad med någon speciell religion utan vem som helst kan fyllas av tro. Energilagen om tro innebär att ha tilltro även när det inte finns några bevis på att det du tror på kommer att inträffa. Trons kraft är den starkaste av alls känslor. Tron är orubblig, engagerad och orädd. 

Tro innebär att veta att allt kommer att ordna sig så utifrån det högsta bästa. Tron går bortom det du har lärt dig om andlighet. Det är den känslan som har den absolut högsta frekvensen. Det kommer finnas stunder när det du vill ha inte manifesterar sig så snabbt som du vill , men om du håller fast vid din tro kommer du att få det du önskar när tiden är inne. Andra gånger kanske det inte inträffar alls eftersom det inte är för allas bästa eller så händer det när tiden är inne. Det är därför du inte kan ha tidsbegränsning på det du vill uppnå i livet. Allt sker i sinom tid. 

Blanda inte ihop trons kraft med blind tillit. Om du har blind tillit till något innebär det att du helt enkelt hoppas att något ska hända fastän du inte anstränger dig för att uppnå det eller har lagt grunden för att det ska växa. Det händer ofta när du inte ser enheten i det gudomliga utan i stället ser det du vill ha som åtskilt från den universella helheten. Tro kan skapa mirakel , men blind tillit kan skapa problem. Om du ägnar dig åt blind tillit kommer oddsen för att uppnå det du vill inte att vara lika goda. Utfallet blir ganska slumpmässigt. Ibland kommer saker och ting att ske så som du vill, men oftast inte eftersom du inte har klarheten och kraften bakom den verkliga tron på din sida.

Ju mer tro du har desto mer upplyst blir du. Du kommer att kunna se saker och ting som de är i ställer för genom ett rosaglittrande skimmer. I många olika religioner och även oss de som inte utövar någon speciell religion, tror man på trons kraft eftersom det är en universell lag som vibrerar på en väldigt hög frekvens och är en del av vår förbindelse med universums enhet. Den är en del av oss alla och därför är det viktigt att vi har tro i livet. När du har tro kan du uppnå allt. Din framgång begränsas bara av hur mycket du tror på den. Din tro är livsviktig för din existens som andlig varelse. När du förstår att du är sammanlänkad med alltets enhet och tror på att det du försöker uppnå kommer att bli verklighet, levererar universum det du uppfattar med din tro.

Tron fungerar, den läker och aktiverar en drivkraft inom om oss. Det spelar ingen roll om din önskan är stor eller liten, eller om situationen eller problem är enkla eller komplexa. Det enda som betyder något är om du tror på att du kommer att få en lösning på problemet och få det du önskar. Tro ger dig en anledning att fortsätta när du kanske skulle vilja ge upp. Den kan hjälpa dig att komma över tillfälliga motgångar längs din väg.