Universum styrs av energilagar som gör att universum fungerar i en jämn, organiserad och framåtgående rörelse. Dessa energilagarlagar innefattar fysiska lagar som handlar om vetenskapliga studier, men även subtila lagar som handlar om andlighet, medvetenhet och vibrerande energi. Allt och alla påverkas och styrs av dessa energilagar eftersom vi alla är en del av universum och sammanlänkade med allt däri.

Jag kommer framåt på denna sida fokusera på dessa energilagars andliga aspekt och hur du skulle kunna använda lagarna som en hjälp på din utvecklingsresa genom livet.

Det finns många energilagar och jag kommer att välja ut de energilagar som jag tycker är mest användbara för din andliga och personliga utveckling.  De ska ha i syfte att hjälpa dig att skapa hälsa på alla plan och ge dig verktygen för att kunna leva ett harmoniskt och balanserar liv.

Energilagarna gör så att du kommer att lära dig att se de positiva möjligheterna i allt, istället för att anta det värsta eller se det negativa. Syftet är att du ska känna att du är ett med helheten och förstå att du är en del av universums kraft.

Energilagen om uppvaknande

2019-10-05

Energilagen om uppvaknade säger att för att kunna uppleva uppvaknande, oavsett om det gäller på det andliga eller personliga planet eller någon annan aspekt av livet så behöver man bli mer medveten. För att uppnå medvetenhet behöver man skapa en djupare kontakt med sig själv, ha lite självkontroll, vara stabil och kunna ha fokus. 

Vad händer i kroppen när du vaknar efter att ha sovit? Du blir medveten om allt runt omkring dig, även om du inte öppnar ögonen direkt. Tillslut är du helt vaken och medveten om din verklighet, var du är och vad du gör. När vi upplever ett uppvaknande sker det på samma sätt. Först blir vi medvetna om de små sakerna för att sedan, när vi upplever mer av sanningen i de olika situationer vi befinner oss i eller förändrar vårt sätt att tänka, bli medvetna om allt tills vi är helt vakna.

Energilagen om uppvaknande innebär att vara medveten om både det positiva och de negativa stunderna i livet i det förflutna, nuet och framtiden, att se möjligheter i såväl framgång som misslyckande. Det innebär att man överväger allt för att få en bättre förståelse för helheten allteftersom man börjar uppleva andra medvetandetillstånd. Uppvaknande innebär alltså att öppna sig för nya möjligheter, att se saker på ett annat sätt än tidigare och att använda de här nya kunskaperna för att utvidga sin medvetenhet och uppnå ett ännu mer vaket tillstånd. 

Ur ett andligt perspektiv innebär uppvaknande att man observerar, upplever och är uppmärksam på sådant som man kanske tidigare inte har känt till eller förstått. När du upplever ett andligt uppvaknande kan du börja ifrågasätta vem du är och vilket syfte du har i livet. Du inser att du är något mer än bara din fysiska kropp och du kanske börjar bli mera medveten om din intuition. Precis före ett andligt uppvaknande är det vanligt att man genomgår någon slags trauma eller livsomvälvande upplevelse som fungerar som en katalysator för uppvaknande, vilket gör att man ifrågasätter allt det man tidigare trott. Då börjar du kunna släppa taget om det du inte längre har nytta av och negativiteten från förr har inte längre makt över dig, så du släpper taget om den också, vilket hjälper dig att få ett tydligare fokus framåt. 

Du börjar även uppleva flera stunder av synkronicitet som visar dig att du nu går längs din andliga vägen & lever mer ditt syfte. I och med det andliga uppvaknandet ser du förbi den fysiska världen och in i den gudomliga. Med din nya insikt om att kärleken är din väg att gå, kan du nu börja uppleva en ny nivå av lugn och lätthet som gör att du kan släpps taget om rädslan på ett djupare plan. 

För att uppnå det du vill i livet behöver du komma till insikt om den del av energilagen om uppvaknande som handlar om medvetenhet. Om du inte är medveten om det som händer eller behöver hända för att du ska kunna åstadkomma det du vill, kan det bli svårare att uppnå. 

Det är viktigt att förstå att när du upplever någon form av uppvaknande behöver du ha en djupare kontakt med dig själv, så att du kan tillämpa det nya du har fått till dig. Om du vaknar och öppnar upp dig för den andliga världen och inser att det finns obegränsat överflöd som väntar på dig men inte gör något för att försöka få det, då använder du inte informationen du har fått till fullo. Att ha vaknat innebär att leva i nuet, att ta in ny information och att förstå en större plan än du varit medveten om tidigare. Det innebär att din medvetenhet om allt som händer runt omkring dig höjs. Du känner mer, förnimmer mer och förstår mer. Allteftersom du anpassar dig till varje steg av uppvaknandet når du till en punkt där allting blir tydligt. Efter hand som du anpassar dig till att vara på den här nya medvetenhetsnivån blir det en självklarhet. 

Tecken på uppvaknande!

Det finns flera tecken som visar på ett uppvaknande, för mig börjar nästan alltid ett nytt steg av uppvaknande med någon slags begränsning eller känsla av motstånd. Något behöver komma upp till ytan och ses tydligare. Ibland behöver jag plötsligt ta itu med olösta problem från förr. Det ingår ofta i den eliminering av negativitet som sker under uppvaknande. Något gammalt ska bort för att något nytt ska kunna komma in. Ofta får jag starka tecken, insikter och vägledning på vägen av ett nytt steg av uppvaknande. Det kan komma via möten med människor, drömmar eller bara kännas som en stark intuition.

Under en period av uppvaknande är jag ofta mer observant, särskilt på mig själv, mina handlingar och reaktioner. Jag blir ofta mer medveten om mina tankar, särkilt nya idéer som kommer till dig och väcker min inre längtan och passion. 

Under mina perioder av uppvaknande känner jag mig mer självständig och kontakten med mig själv fördjupas. Blir mer säker på mina egna uppfattningar och vilken väg jag ska ta och är då ofta väldigt trygg i mina val, beslut och handlingar. Alla steg av uppvaknande och ökad medvetenhet gör att jag känner mer inre harmoni, som skapar mer flöde i livet och som ger mig nya framgångar och möjligheter.