Universum styrs av energilagar som gör att universum fungerar i en jämn, organiserad och framåtgående rörelse. Dessa energilagarlagar innefattar fysiska lagar som handlar om vetenskapliga studier, men även subtila lagar som handlar om andlighet, medvetenhet och vibrerande energi. Allt och alla påverkas och styrs av dessa energilagar eftersom vi alla är en del av universum och sammanlänkade med allt däri.

Jag kommer framåt på denna sida fokusera på dessa energilagars andliga aspekt och hur du skulle kunna använda lagarna som en hjälp på din utvecklingsresa genom livet.

Det finns många energilagar och jag kommer att välja ut de energilagar som jag tycker är mest användbara för din andliga och personliga utveckling.  De ska ha i syfte att hjälpa dig att skapa hälsa på alla plan och ge dig verktygen för att kunna leva ett harmoniskt och balanserar liv.

Energilagarna gör så att du kommer att lära dig att se de positiva möjligheterna i allt, istället för att anta det värsta eller se det negativa. Syftet är att du ska känna att du är ett med helheten och förstå att du är en del av universums kraft.

Energilagen om förlåtelse

2019-07-01

Energilagen om förlåtelse bygger på kärlek och handlar om att släppa taget om ilska, hat, bitterhet och andra negativa känslor gentemot andra människor, att förlåta dem om de har behandlat dig illa, oavsett om de visste om det eller inte. När du förlåter någon låter du kärleken övervinna de negativa känslorna och avlägsnar därmed eventuella negativa känslor som du känner gentemot någon.

Förlåtelse handlar inte om att acceptera eller ursäkta någons dåliga beteende eller säga att personens handlingar var rätt. De handlar om att släppa taget om de negativa känslor som den andras handling har orsakat inom dig. Det spelar ingen roll om någon sårade dig med vilja eller om det var ett omedvetet misstag. Du frigör dina känslor när du förlåter andra, vilket i sin tur påverkar deras känslor. Jag vet att det ibland är lättare sagt än gjort , men när du väl har bearbetat dina känslor kommer du kunna förlåta och då kommer negativiteten inte längre vara en del av dig!

Det finns flera steg i processen för att förlåta någon som har sårat dig. Att förlåta är inte den andras uppgift utan din, så att du kan släppa taget om de negativa känslor som omger situationen för att sedan kunna gå vidare med ditt liv.

Ta hand om dina känslor genom att fastställa vem som sårade dig och hur det kändes. Kanske känner du ilska, besvikelse eller något liknande när du tänker tillbaka på händelsen. För att kunna förlåta behöver du möta och bearbeta dessa känslor. Vad noga med att sätta ord på varför händelsen inte kändes ok för dig. Så länge du inte möter smärtan kommer den alltid att finnas kvar inom dig. Tänk på att om du inte förlåter så håller du kvar smärtan inom dig ... Istället för att spela upp upplevelsen upprepade gånger för ditt inre och uppleva smärtan igen - försök istället tänka på det positiva du kan lära av denna situation och börja arbeta dig framåt mot att se möjligheter istället för att sitta fast i det negativa.

När du förlåter och går vidare med ditt liv har personen som sårat dig inte längre någon makt över dig. När du fokuserar på att känna mer glädje och lycka i ditt liv kan du lägga händelsen bakom dig i det förflutna. Det viktigaste av allt är att du alltid komma överens med dig själv om att göra vad som behövs så att du kan må bättre och gå vidare i ditt liv.

Förlåtelse läker. Förlåtelse är en känsla med hög frekvens. Den stärker, läker och frigör karma för den som ger förlåtelse och verkligen menar det. Om du inte har förlåtit personen i ditt hjärta och släppt taget om alla negativa känslor inför situationen och hans eller hennes agerande, då har du egentligen inte förlåtit fast du säger att du gjort det. Förlåtelsen måste vara fullständig. När du förlåter måste du även släppa taget och glömma.

Att förlåta någon innebär också att ta ansvar för sin egen del i situationen. Har du själv gjort något du behöver be om ursäkt för? Behöver den andra personen också förlåta dig? Behöver du förlåta dig själv? När du förlåter dig själv för din del i situationen, så låter du kärleken till dig själv ersätta de negativa känslorna. Om du tänker på situationen utan att känna någon negativitet och märker att du har lämnat det som hände bakom dig, då har du verkligen förlåtit den andra personen, situationen och dig själv.

Förlåtelse är transformation. Förlåtelse är en del av den andliga utvecklingen. Din andliga energi kan inte nå högre frekvens om du håller fast vid ilska gentemot någon som du borde förlåta. Men när du väl har förlåtit frigörs känslorna och ditt andliga jag kan utvecklas vidare.

Att utöva förlåtelse leder till förändring. Det kan läka relationer och brustna hjärtan och leda dig tillbaka till dig själv om du gått vilse... Förlåtelse är kraftfullt, det kommer från ljuset och är nödvändigt för att vi ska läka och uppleva inre frid, kärlek och harmoni. Förlåtelse gör att du når högre frekvenser och att du kan stärkas på det andliga planet.