Universum styrs av energilagar som gör att universum fungerar i en jämn, organiserad och framåtgående rörelse. Dessa energilagarlagar innefattar fysiska lagar som handlar om vetenskapliga studier, men även subtila lagar som handlar om andlighet, medvetenhet och vibrerande energi. Allt och alla påverkas och styrs av dessa energilagar eftersom vi alla är en del av universum och sammanlänkade med allt däri.

Jag kommer framåt på denna sida fokusera på dessa energilagars andliga aspekt och hur du skulle kunna använda lagarna som en hjälp på din utvecklingsresa genom livet.

Det finns många energilagar och jag kommer att välja ut de energilagar som jag tycker är mest användbara för din andliga och personliga utveckling.  De ska ha i syfte att hjälpa dig att skapa hälsa på alla plan och ge dig verktygen för att kunna leva ett harmoniskt och balanserar liv.

Energilagarna gör så att du kommer att lära dig att se de positiva möjligheterna i allt, istället för att anta det värsta eller se det negativa. Syftet är att du ska känna att du är ett med helheten och förstå att du är en del av universums kraft.

Energilagen om kärlek

 

 

Kärlek är en av de högsta och renaste frekvenserna. Vi kan inte se den, röra den eller förvara den. Vi kan bara uppleva, observera och känna dess effekt. Med hjärtat fyllt av kärlek kan vi nå de högsta nivåerna av andlig medvetenhet och utveckling. Den är villkorslös, renande och kraftfull.

Den har förmågan att läka, hela och balansera. Kärleken kan sammanföra människor, förvandlar fiender till vänner, reparerar relationer och lugna sinnet. Kärleken är dynamisk och ju mer du älskar, desto mer växer kärleken både i djup och styrka. 

Den expanderar så att den innesluter allt som omger dig, ovanför och under dig. Den kan växa helt obegränsat tills det känns som om du är en ren kärleksvarelse, vilket du också är.

Vi tenderar ibland att glömma att vi är kärlek. Det handlar om något mer än bara en känsla, mer än bara romantisk kärlek, kärleken vi känner för familjen och vänner, kärleken till det vi tycker om att göra – kärleken är vårt sanna andliga väsen. Det ligger i vår natur att älska allting vi möter, från andra människor till växter, djur, vår omgivning och sådant vi tycker om. Listan kan bli hur lång som helst.

Det sägs att ögonen är själens spegel, så låt kärleken i din själ lysa igenom så att alla kan se. Du behöver inte säga någonting eftersom kärleken strålar ut och tas emot och förstås av andra andliga varelser för vad den är. Ibland kan ord skapa förvirring, begränsa kärleken eller väcka osäkerhet. Sänd i stället din kärleksenergi till omgivningen för att förmedla dina känslor. Ibland kan en kärleksfull blick säga allt.

Kärlek gör våra liv bättre och ger meningen till vår existens. Den är ett tillstånd av medvetenhet, som när den delas med andra kan göra så att de kommer mer i samklang med sin egen andlighet och sitt inre kärleksfulla väsen. När vi ger av vår kärlek till andra och de i sin tur gör likadant blir världen mer fridfull och kärleksfull.

En stor utveckling är möjlig genom kärlek och med alla människors hjälp kan hela världen helas. När du delar med dig av din kärlek växer den och gör ditt liv så mycket rikare. Tillgången till kärlek inom dig och i universum är oändlig och outtömlig. Den kommer aldrig ta slut. Den kommer bara att bli större ju mer du, jag och alla andra använder den!