Universum styrs av energilagar som gör att universum fungerar i en jämn, organiserad och framåtgående rörelse. Dessa energilagarlagar innefattar fysiska lagar som handlar om vetenskapliga studier, men även subtila lagar som handlar om andlighet, medvetenhet och vibrerande energi. Allt och alla påverkas och styrs av dessa energilagar eftersom vi alla är en del av universum och sammanlänkade med allt däri.

Jag kommer framåt på denna sida fokusera på dessa energilagars andliga aspekt och hur du skulle kunna använda lagarna som en hjälp på din utvecklingsresa genom livet.

Det finns många energilagar och jag kommer att välja ut de energilagar som jag tycker är mest användbara för din andliga och personliga utveckling.  De ska ha i syfte att hjälpa dig att skapa hälsa på alla plan och ge dig verktygen för att kunna leva ett harmoniskt och balanserar liv.

Energilagarna gör så att du kommer att lära dig att se de positiva möjligheterna i allt, istället för att anta det värsta eller se det negativa. Syftet är att du ska känna att du är ett med helheten och förstå att du är en del av universums kraft.

Energilagen om intention

2019-04-01

 


Ju mer fokuserad, klar och ren din intention är, desto snabbare kan du skapa det du vill ha i livet. Våra tankar och engagemang hjälper oss att åstadkomma det vi vill. Energilagen om intention underlättar din väg till lättare och snabbare framsteg. Intentionen har en extrem kraft. Den fyller dig med en stark känsla av mening och en vilja att agera direkt. Intentionen får dig att nå dina mål snabbare om den hanteras rätt. Det bästa sätter att få intentionen att fungera för dig är att fokusera din energi, känna din längtan och bestämma med en positiv avsikt att det du önskar ska ske. Känn hur frekvensen i ditt beslut strömmar genom dig och ut från dig samtidigt som din frekvens söker efter ditt måls frekvens. Det räcker inte att bara tänka att du vill något. Det måste vara din avsikt för att du ska uppnå det och intentionen ska vara specifik, tydlig och fokuserad. När du agerar inifrån din inre längtan/ känslan agerar du med intention.

Var uppmärksam på dina intentioner. Det är lätt att bli distraherad, om du ägnar din uppmärksamhet åt något kommer det att förstärkas, men om du flyttar din uppmärksamhet från något kommer det att försvagas. När du är fokuserad på din intention och noga med att hålla den ren och klar, ger du din energi möjlighet att förvandlas till något mer kraftfullt.

Det är viktigt att vara ärlig mot dig själv gällande dina intentioner. Gör du något bara för att bli uppskattad för det? Har du en hemlig agenda för dina handlingar? Det blir svårare att nå dina mål om du har dolda motiv för dina handlingar. Ofta kommer du att få det du vill när du kan bevisa att du kan hantera det du frågar efter. Om du tex vill höja din lön men slösar bort de pengar du redan tjänat och inte har kvar till räkningar i slutet av månaden, då visar du inte att du tar ansvar för din lön. Om du däremot har dina utgifter under kontroll, då är det tydligt för den universella energin att du kan hantera mer pengar och därför kommer du att få mer pengar. Kom ihåg att universum ger oss inte bara det vi vill ha, du behöver förtjäna det genom att visa att du kan hantera det.

Lagen om intention gäller också för hur du behandlar andra. När du ger någon ditt ord eller säger till någon att du kommer att vara någonstans vid en viss tidpunkt , gör ditt bästa för att stå fast vid det! Din intention om att hålla ett löfte eller att infinna dig till ett möte läggs ut i universum som ett åtagande. Att leva enligt energilagen om intention innebär att ha ditt fokus och din uppmärksamhet i nuet med ett positivt livssyfte. Du riktar positivitet mot framtiden med rena avsikter för att åstadkomma det du vill uppnå i livet. Det innebär att du lever i nuet samtidigt som du riktar in din intention på det du vill åstadkomma i framtiden. Det är också viktigt att inte bli för föst vid specifika resultat eftersom du kan få både mer eller mindre av det du efterfrågat ...

Det finns olika slags intentioner.
Om du lever i en fullt medveten intention är du medveten om vad som sker i ditt liv, du agerar snabbt för att rätta till det som behöver rättas till, du sänder medvetet ut goda, positiva tankar och agerar eftersom du känner att det är rätt sak att göra, inte för att du tror att du kan få något tillbaka.

Om du lever i en halvt medveten intention agerar du inte så snabbt som du skulle behövs eftersom du tänker att det kommer att ordna sig om du bara ger det lite tid. Du tillåter negativa tankar att styra dig iblanda i stället för att se till det positiva. Du tenderar att se sanningen i en situation ganska snabbt, och även om du kanske har ett litet ärr från en tidigare erfarenheten kan du se lärdomen i den och gå vidare med en positiv energi.

Om du däremot lever i den omedvetna intentionen lever du i förnekelse. Du låter vänta-och-se-tänkandet gå för långt och stannat ofta kvar i situationer som inte är fördelaktiga för dig utifrån pliktkänsla eller för att du inte vill se sanningen. Din upplevelse av mening kan vackla eftersom du gör saker för att du vill ha något i utbyte. Din motivation kan vara negativ. Precis som ett sår kan bli infekterat, kan det kännas som om ditt liv är infekterat, att ingenting bra någonsin händer dig eller att du förtjänar att dåliga saker sker i ditt liv.

Om du befinner dig i tredje intentionen är det dags att rengöra dina inre sår, för att en läkningsprocess kan påbörja. Ditt inte sår hör ihop med de svårigheter/motgångar du har och behöver genomgå i livet för att nå läkning och utvecklas till den du är ämnad att vara!


Börja med att förändra din intention och din motivation, för att förändringen i ditt liv ska kunna starta!!