Universum styrs av energilagar som gör att universum fungerar i en jämn, organiserad och framåtgående rörelse. Dessa energilagarlagar innefattar fysiska lagar som handlar om vetenskapliga studier, men även subtila lagar som handlar om andlighet, medvetenhet och vibrerande energi. Allt och alla påverkas och styrs av dessa energilagar eftersom vi alla är en del av universum och sammanlänkade med allt däri.

Jag kommer framåt på denna sida fokusera på dessa energilagars andliga aspekt och hur du skulle kunna använda lagarna som en hjälp på din utvecklingsresa genom livet.

Det finns många energilagar och jag kommer att välja ut de energilagar som jag tycker är mest användbara för din andliga och personliga utveckling.  De ska ha i syfte att hjälpa dig att skapa hälsa på alla plan och ge dig verktygen för att kunna leva ett harmoniskt och balanserar liv.

Energilagarna gör så att du kommer att lära dig att se de positiva möjligheterna i allt, istället för att anta det värsta eller se det negativa. Syftet är att du ska känna att du är ett med helheten och förstå att du är en del av universums kraft.

Energilagen om tankar

2019-06-03

Innebär att din inställning, vare sig den är positiv eller negativ, speglas i din yttre värld. Det innebär att när du ändrar inställning så ändras även din verklighet. Om du inte trivs med ditt liv - ta kontroll över dina tankar och välj den vägen som istället leder i riktning mot framgång, glädje och lycka. 

Tanken är energi och är levande, de sänds ut i världen för att utföra din vilja så att du kan uppnå det du vill. Tankar har en otroligt mäktig kraft som kan skapa, hela och förändra våra liv. Jag försöker alltid tänka positivt och aldrig på saker som jag inte vill ska hända. När du uttalar dina tankar högt ger du dem ännu mer makt att skapa det du vill och tankarna kommer till slut att manifesteras i ditt liv. Intentionen bakom dina tankar är mycket viktig, så välj en positiv intention i livet!

Att medvetet ta kommandot över negativa tankemönster innebär att vara medveten om negativa tankar som inte verkar för ditt högsta bästa när du tänker dem. Om du ändå skulle råka tänka negativt kan du motverka det med en positiv tanke för att hindra det negativa tänkandet från att manifesteras. När du får utmaningar som är negativa, stanna upp istället för att agera direkt, ta ett djupt andetag och gå inåt för att observera och reflektera, acceptera det som känns och händer i dig utan att värdera det.  När vi blivit mer centrerade och jordade i oss själva kan vi medvetet välja vår respons på situationen. Dessa steg kan hjälpa dig att se möjligheter i en negativ situation. Försök aldrig lösa negativa saker med negativitet. Det kommer alltid misslyckas och skapa frustration och motstånd i dig själv och från övriga inblandade. Det är bättre att ta ett steg bort än att börja bråka och argumentera över något som kan lösas på andra sätt.

Dina tankar skapar din yttre värld. Saker och ting händer inte bara av en slump, utan du manifesterar dem i ditt liv utifrån dina tankar. Du är ansvarig för ditt liv och det du skapar och de upplevelser du har längs vägen. Ingen annan kan ändra på ditt liv förutom du, det är något du behöver vara beredd att göra för dig själv. När du väl har fattar beslutet att börja förändra dina tankar - gå framåt med kraft och besluta dig för att bli framgångsrik i allt du företar dig!

Positiva tankar kan hjälpa dig att bygga en positiv självbild som ger dig en stark självkänsla och självförtroende. När du tänker på dig själv utifrån positiva tankar utstrålar du styrka och påverkar alla i din närhet på ett positivt sätt. När du har en positiv inverkan på andra gör det att de vill vara mer i din närhet. De respekterar dig och vill att det ska gå bra för dig i livet!

Vi har ca 60 000 tankar på ett dygn, det är som en ständig pratkvarn som ibland bara maler på i ditt sinne, som kan utrycka tvivel, hoppar från den ens tanken till den andra eller upprepar situationer du har upplevt under dagen med en mängd olika slut. Den kan få dig att tänka på vad du skulle ha sagt, att du skulle ha agerat på ett visst sätt eller att du skulle ha hanterar situationen annorlunda. Om vi inte tar kontroll över den inre pratkvarnen skapas inkonsekventa tankar, gör så att du ifrågasätter dig själv eller irrar hit och ditt tills den hittar ett annat ämne att diskutera i dina tankar. Det inre pratet är ett mentalt oväsen som kan göra dig både distraherad och frustrerad om du tillåter det. När en situation inträffar är det bättre att acceptera den och känna tillit till att allt har en lösning istället för att upprepa den i dina tankar ..

Energilagen om tankar handlar om att du behöver ta dig tid att stilla dina tankar. Om dina tankar spinner på pågrund av ditt ältande och om du tänker på allt och inget så tappar du fokus, vilket gör att negativiteten smyger sig in i ditt liv. Att träna sinnet att tänka goda tankar istället för negativa tar ett tag. Du underlättar det jobbet om du först frigör de felaktiga inre övertygelserna i ditt undermedvetna (frigör blockeringarna på det känslomässiga planet/i ditt sakralchakra). Annars gör det undermedvetna gärna motstånd mot förändringen du försöker göra, känslan är nämligen starkare än tanken. Men ge inte upp, ju mer du Stillar ditt sinne, tänker goda tankar och släpper taget om det negativa, desto mer fridfull, balanserad och harmonisk kommer du att känna dig!

Att följa sina drömmar kräver ett positivt fokus. Tankarna är hela tiden i rörelse och de kan skapa mirakel som förändras ditt liv till det bättre om du aktivt försöker göra dina tankar mer kraftfulla, positiva och rena. Dina tankar är en del av universums medvetenhet. Det är därför du kan komma på unika idéer och unika sätt att göra saker på. Tänk på att dina tankar är gudomliga och dynamiska och om en tanke inte uppfyller de här kriterierna, släpp tager om den. De negativa tankarna kanske inte ger upp utan kamp, men det är du som bestämmer över ditt sinne och som väljer vilken tanke du vill behålla och vilken tanke du vill släppa.