KROPPENS FREKVENSER

Allt som existerar har sin unika frekvens. En hälsosam kroppsfrekvens ligger på 62-72 MHz. När frekvensen sjunker blir vårt immunförsvar försvagat, vilket gör oss mer mottagliga för sjukdomar. 

Kroppens frekvens:

Genomsnittlig kroppsfrekvens: 62-78 MHz

Människokroppen från halsen och upp: 72-78 MHz

Människokroppen från halsen och ned: 60-68 MHz

Ett genis hjärnfrekvens: 80-82 MHz

Normal hjärnfrekvens: 72 MHz

Sköldkörteln: 62-68 MHz

Thymus-körteln: 65-68 MHz

Hjärtat: 67-70 MHz

Lungorna: 58-65 MHz

Levern: 55-60 MHz

Bukspottkörteln: 60-80 MHz 

Varje sjukdom har sin unika frekvens:

Förkylning och influensa börjar vid: 57-60 MHz

Sjukdom börjar vid: 58 MHz

Candida-överväxt börjar vid: 55 MHz

Mottagande för Epstein Barr-virus vid: 52 MHz

Receptivitet mot cancer: 42 MHz

Döden: 25 MHz

 

KÄNSLOFREKVENSER

Allt du känner har en viss frekvens. Varje känsla skapar en fysisk respons i kroppen och varje cell börjar vibrera av den frekvensen som din känsla manifesterar. Du skiftar konstant mellan olika känslor, men allt handlar om att inte fastna i de lägre vibrationerna för länge. Högst upp hittar du det känslor som är högvibrerande, skapande och hälsofrämjande. Längre ner finns de mer trögvibrerande som i längden påverkar dig och ditt immunförsvar negativt.

Känslornas frekvenser:

Upplysning        700+ MHz

Frid                  600  MHz

Glädje              540 MHz

Kärlek              500 MHz

Meningsfullhet   400 MHz

Acceptans         350 MHz

Villighet            310 MHz

Neutralitet        250 MHz

Mod                 200 MHz

Stolthet            175 MHz

Ilska                150 MHz

Begär              125 MHz

Rädsla             100 MHz

Sorg                 75 MHz

Apati                50 MHz

Skuld                30 MHz

Skam                20 MHz

 

MATENS FREKVENSER
Även allt vi äter, andas in och absorberar har sin egen frekvens. Det mest naturliga, det vill säga så nära produktens naturliga tillstånd, brukar också ha högst frekvens. Således har färska livsmedel och örter som odlats organiskt och äts relativt nyplockat/nyskördat oftare högre frekvens.

Matens frekvens:

Processad mat: 0 MHZ

Konserverad mat: 0 MHZ

Torkad mat: 15-22 MHz

Torkade örter: 15-22 MHz

Färska livsmedel: 20-27 MHz

Färska örter: 20-27 MHz

 

Mindre inre stress och mindre påverkan av låga frekvenser utifrån ger mer motståndskraft mot sjukdom. Om vi kan hålla våra kroppar i rätt frekvens får virus, bakterier och svamp inte fäste.

Studier har visat att vissa högre frekvenser kan minska sjukdomstillväxt och till och med förstöra sjukdomsalstrande celler, allt enligt principen ”högre frekvenser är starkare än lägre frekvenser".

Jag vågar påstå att framtidens medicin i stort kommer att handla om att höja kroppens frekvens = Energiterapi!