GRUNDKURS I ENERGIMEDVETENHET/ENERGITERAPI

Lär dig balansera ditt och andras energisystem och skapa möjligheten till ett bättre mående på alla plan!

Om du längtar efter att öka din energimedvetenhet,förstå mer om dig själv och hur du kan skapa det livet du längtar efter. Då är detta en spännande energikurs som kommer att fördjupa din förståelse och kunskap om både dig själv och det mänskliga energisystemet.

Vi är så mycket mer än en fysisk kropp. Vår fysiska kropp består av ett komplext energisystem. När vår energi flödar och är i balans mår vi bra, har en stark hälsa, harmoniska relationer och naturlig kontakt med vår intention och andlighet.

När vår energi är blockerad känner vi av det på alla plan, fysiskt genom olika symtom, mentalt genom förvrängda tankemönster och känslomässigt genom stressade känslor.

Den här helgen kommer du att lära dig hur du kan balansera din egen energi genom olika energiövningar och energitekniker.

Du kommer att få lära dig en grundbehandling för att frigöra energimässiga blockeringar. Efter helgen kommer du att kunna använda och praktisera energibalansering  både på dig själv och andra.

 

Under helgen kommer du att lära dig:

  • Grundkunskap om hur de olika energisystemen fungerar.
  • Bli mer medveten om hur du använder din energi, vad du gör eller inte gör med den. 
  • Att öppna upp din förmåga att känna och uppleva energi.
  • Få en djupare kontakt med ditt och andras energisystem.
  • Grunderna för att jobba med energiterapi.
  • Rena, hela, balansera och stärka ditt och andras energisystem.
  • Hur man kan balansera, centrera och hur man kan jorda sig.
  • Olika energiövningar som stärker och balanser ditt energisystem.

Genom att lära dig leva enligt de universella energilagarna så kommer du att öka din energimedvetenhet och få mer tillgång till din inre kraft/livskraft. Det kommer att ge dig möjlighet att göra konkreta förändringar och fler medvetna val och det leder till att du kommer att skapa mer balans och möjligheter i livet.

 

Datum under 2019

15-16 Juni

31 aug - 1 sep

7 - 8 dec

Dagar: Lördag & söndag

Tider: kl 09.00 – 17.00

Pris: 2750 kr

Plats: I Solna ( närförort till Stockholm)

Anmälan till: ulrica@energiterapeuterna.se

Det är ett begränsat antal platser! En anmälningsavgift på 750 kr betalas vid anmälan, resterande summa betalas 2 veckor före kursstart.

Avbokningsregler: Observera att din anmälan är bindande och att anmälningsavgiften inte är återbetalningsbar. Vid avbokning 2 veckor innan kursstart återbetalas 50% av kostnaden. Vid avbokning närmare kursstart görs ingen återbetalning. Energiterapeuterna AB har rätt att ställa in kurshelgen, varvid alla eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Upplevelser från andra kursdeltagare:

Kursen fick mig att inte bara uppleva vilken kraft det finns i energier utan också börja förstå hur allt hänger samman och vad jag själv kan göra för att skapa ett bättre energiläge. Att förstå det var en magisk upplevelse .Jag fick redskapet för att göra själv, om och om igen, på mig själv och andra. Jag fick upptäcka att jag hade kraften och började förstå den. Nu använder jag den kunskapen varje dag och upplever en förändring, först kom den lite försiktigt tassande och nu är det en självklar del av mig..

Lotta

___________________________________________________________________________________________________________

Den här kursen var en av de viktigaste sakerna jag varit med om i mitt liv. Jag är så glad och tacksam för att den kom i min väg, då den var ett stort kliv i början på min väg mot ett fantastiskt tillfrisknade från kraftig migrän, mot större självkännedom, acceptans och förståelse. Jag rekommenderar den verkligen. 

Cecilia

___________________________________________________________________________________________________________

Kursen gav mig betydelsefulla kunskaper och verktyg som jag är enormt glad och tacksam över att jag har fått, då dessa hjälpt mig både privat och professionellt. Under kursen fick jag en ökad förståelse om hur kroppens olika energisystem fungerar, samt hur dessa påverkar och påverkas av den fysiska kroppen. Kunskaperna har gett mig en ökad trygghet och större insikt kring hur jag kan kombinera olika terapiformer och skapa en kombinationsbehandling som passar klientens behov. Efter kursen har jag utvecklats på så många olika sätt att det är svårt att beskriva, men jag är djupt tacksam över att jag gick kursen och gav mig själv en möjlighet till växande.

Martina

 ___________________________________________________________________________________________________________

Tack vare kursen har jag fått en högre medvetandenivå, förstått att jag själv är med och skapar mitt liv, att genom min närvaro och mer medvetenhet kan välja att i nuet leva med kärlekens energi. Inte styras av rädslor. De kraftfulla metoder vi fick lära oss gör underverk. Jag har börjat min fantastiska resa mot ett harmoniskt liv. Det är inte alltid enkelt, men då går jag tillbaka till materialet från kursen och tar nya tag. Kursen var så mycket kärlek och energiboost en bra grund att bygga från!  Kan varmt rekommenderas om du vill förändra dit liv och leva med ditt sanna jag.

Karolina

Välkommen till en spännande och inspirerande energihelg!